Meedia kriitiline tarbimine

Toimumisaeg: 28.04.2018-05.05.2018

Õppekava maht:  16  akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Kursus on vajalik inimestele, kes tarbivad igapäevaselt keskmisest rohkem meediat, eelkõige online-meediat. Kursus eeldab arvuti kasutamise oskust

Koolituse hind: 165 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

Osaleja teeb meediatarbimisel õigeid valikuid, sh küsib  õigel ajal õigeid küsimusi.

Õppija:

  • Eristab ajakirjanduslikku ja meelelahustusliku meediat: teeb vahet uudis-, arvamus- ja olemuslugudel.
  • Hindab kriitiliselt info allikat, esitatud fakte ning kontrollib nende tõepärasust.
  • Tunneb ära teksti varjatud tähendused ja esitab nende kohta küsimusi.
  • Tunneb ära enamlevinud demagoogiavõtted ja kasutab lihtsamaid võtteid enamlevinud vandenõuteooriate ja alternatiivteaduslike väidete ümberlükkamiseks.

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
28.04.201
8
10.00-
11.30
11.45-
13.15
Lõuna
14.00-
15.30
15.45-
17.15
 
Erinevad meediavormid. Ajakirjanduslik
ja meelelahutuslik meedia, nende
sarnasused ja erisused
 
Enamlevinud demagoogiavõtted ja nende
kasutamise põhjused.
Teksti ja konteksti omavahelised seosed
ning lugude jutustamine läbi nende
seoste. Vandenõuteooriate ja
pseudoteaduslike faktide leviku
põhjused, levinumad ideed ja nende
ümberlükkamise meetodid.

Rain Veetõusme

05.05.201
8
10.00-
11.30
11.45-
13.15
Lõuna
14.00-
15.30
15.45-
17.15
 
Isiku- ja andmekaitse, küberturvalisus
 
Meedia- ja tehnoloogialane kirjaoskus.
Virtuaalne identiteet

Kersti Pärn

 

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 30. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854