Täienduskoolitused

Täienduskoolitused 

Tallinna Majanduskool pakub tasulisi täienduskoolitusi äri-, õiguse-, turunduse-, juhtimise- ja kontoritöö valdkondades. Meie koolitajateks on Tallinna Majanduskooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.

Kursuse nimi Algus Lõpp Maht Hind
 
20.02.2018 03.04.2018 16 ak tundi 208 EUR 

Meediasuhtluse alused

10.04.2018 19.04.2018 16 ak tundi 208 EUR

Eneseturundus kui Sinu edu tööriist

25.04.2018 26.04.2018 13 ak tundi 181 EUR 

Maksunduse põhialused

15.03.2018 10.05.2018 35 ak tundi  263 EUR
FIE Raamatupidamine 04.04.2018 25.04.2018 16 ak tundi 199 EUR
Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil 23.04.2018 23.05.2018 32 ak tundi 370 EUR
Meedia kriitiline tarbimine  28.04.2018 05.05.2018 16 ak tundi 165 EUR
Arvutikirja kümnesõrme pimesüsteemi koolitus 07.05.2018 11.06.2018 30 ak tundi 198 EUR
Töö- ja puhkeajast ning töötasust asjalikult ja aktuaalselt 11.05.2018 19.05.2018 32 ak tundi 370 EUR

Õppimine avatud õppes 

Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida kõigil majanduskooli erialadel ning läbida aineid koos õpilastega vastavalt tunniplaanile. Majanduskool väljastab aine läbimisel vastava tunnistuse. Õppeainete läbimine avatud õppes toimub hinnaarvestusega 26 eur /EKAP. Loe avatud õppe kohta lisa siit. 

Euroopa Sotsiaalfondi toetatavad täienduskoolitused 

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2018. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Ettevõtte tellimuskoolitused 

Tallinna Majanduskool pakub majandus-, äri-, õigus- ja haldusteemalisi koolitusi ettevõtetele. Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale. Koolituse maht, koolitajad, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus. 

Koolitussooviga palume pöörduda täienduskoolituste spetsialisti, Svea Üksküla poole (svea.ykskyla@tmk.edu.ee).